TOP

Idea centralnego systemu treści zewnętrznych w instytucji

W dzisiejszych czasach żadna firma, instytucja czy organizacja nie może funkcjonować bez danych. Dane są niezbędne do analizowania, raportowania i przewidywania trendów, a co za tym idzie również do planowania przyszłości. Jeśli mówimy o instytucjach finansowych, które zajmują się udzielaniem pożyczek, kredytów i finansowaniem różnych działalności gospodarczych weryfikacja i analiza danych staje się kluczowa. Na pewnym etapie organizacyjnym instytucji wystarczają dane własne, które są w posiadaniu instytucji, jednak do pełniejszej analizy i prognozowania przyszłości dane wewnętrzne stają się niewystarczające, dlatego tak wiele instytucji korzysta z pozyskiwania danych zewnętrznych udostępnianych, zazwyczaj odpłatnie przez różnego rodzaju Biura Informacji Gospodarczej i Biuro Informacji Kredytowej. Dzięki danym zewnętrznym, otrzymujemy pełniejszy obraz klienta, jego sytuację finansową nie tylko wykreowaną w naszej instytucji, ale przede wszystkim jakie są jego zobowiązania wobec innych kontrahentów z perspektywy globalnej.

Zazwyczaj początkowo integracja z instytucjami zewnętrznymi przeprowadzana jest „w miarę potrzeb” czyli do systemów, modeli i różnej maści algorytmów działających w danej instytucji dodawane są interfejsy do zewnętrznych zasobów danych. Często systemy te są rozwijane niezależnie i integracja z instytucjami zewnętrznymi realizowana jest osobno przez każdy z systemów. Z czasem ilość systemów korzystających z zewnętrznych danych rośnie. Integracja jest realizowana przez różne wersje specyfikacji i ewentualne zmiany wymuszone przez zewnętrznych dostawców treści muszą być realizowane w każdym z tych systemów osobno.

Zalety scentralizowanego systemu integrującego się z instytucjami zewnętrznymi

Rozwiązaniem tych problemów jest strategiczne i scentralizowane zaplanowanie sposobu integracji z instytucjami zewnętrznymi. Najlepiej jeśli taka analiza i decyzja jest podejmowana na najwcześniejszym etapie (oczywiście istnieje możliwość wprowadzenia zmian na każdym etapie działalności). Wprowadzenie scentralizowanego systemu integrującego się z instytucjami dostarczającymi treści zewnętrzne pozwala w łatwy sposób zarządzać i przetwarzać pozyskane dane. Aspekt ten jest ważny szczególnie teraz, po wejściu w życie regulacji RODO, gdzie weryfikacja posiadania informacji o kliencie i zakresu posiadanych danych jest szczególnie ważna. Dysponując scentralizowanym systemem i scentralizowaną bazą danych można w łatwy sposób weryfikować i w razie konieczności anonimizować posiadane dane.

Kolejnym dość istotnym aspektem posiadania scentralizowanego systemu z informacjami zewnętrznymi jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania raz pobranych treści. Najczęściej pozyskanie treści z instytucji zewnętrznej wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów za pobraną treść. W przypadku scentralizowanego systemu istnieje możliwość takiej realizacji rozwiązania, aby podczas pobierania treści zewnętrznej zapisywać ją w wewnętrznych zasobach systemu, aby móc ją później wykorzystywać wielokrotnie. Wielokrotne wykorzystywanie tych samych treści bez potrzeby pobierania ich z zasobów zewnętrznych pozwala na ograniczenie kosztów procesowania i analizowania danych wykorzystywanych w różnych systemach i procesach. Dodatkowo w przypadku przeprowadzania audytu istnieje możliwość weryfikacji danych na podstawie których została podjęta dana decyzja . Podczas projektowania rozwiązania należy przewidzieć możliwość wymuszenia pobrania świeżych danych niezależnie od faktu posiadania już tych danych w wewnętrznych zasobach instytucji. Kolejną dość istotną kwestią w przypadku scentralizowanego rozwiązania jest pojedyncza implementacja integracji z instytucjami zewnętrznymi. Również ewentualna rozbudowa integracji, która zostanie wymuszona zmianą treści danych w instytucji zewnętrznej będzie konieczna do wykonania tylko w jednym miejscu. Dodatkowo przy takim podejściu w łatwy sposób można zrealizować ewidencjonowanie i zarządzanie dostępem do treści danych, dzięki czemu dostęp do poszczególnych treści będą posiadały tylko osoby i systemy, dla których dostęp jest niezbędny do wykonywania swoich zadań, a przypadkowe osoby nie będą miały dostępu do danych. Dobrze zaprojektowane rozwiązanie powinno być w łatwy sposób skalowalne, to znaczy w przypadku konieczności pozyskiwania danych z nowej instytucji zewnętrznej lub rozszerzenie zakresu pobieranych treści od instytucji już obsługiwanej musi być możliwość dość szybkiego i łatwego dołączenia nowego źródła danych.

Skąd czerpać dane finansowe o klientach?

Aktualnie na rynku jest dość spora grupa instytucji finansowych, które zajmują się pozyskiwaniem, a następnie udostępnianiem (najczęściej odpłatnie) treści finansowych o podmiotach będących zarówno osobami fizycznymi jak i firmami. Do najbardziej znanych należą:

  • Biuro Informacji Kredytowej Klient Indywidualny
  • Biuro Informacji Kredytowej Platforma Antyfraudowa Klient Indywidualny
  • Biuro Informacji Kredytowej Przedsiębiorca
  • Biuro Informacji Kredytowej Platforma Antyfraudowa Przedsiębiorca
  • Biuro Informacji Gospodarczej KRD
  • Biuro Informacji Gospodarczej ERIF
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  • InfoVeriti

Rysunek 1. Przykład scentralizowanego systemu do pozyskiwania treści zewnętrznych obsługującego kilku dostarczycieli danych.

Na co zwrócić uwagę wybierając system do pozyskiwania treści z zewnętrznych instytucji?

Przy wyborze lub opracowywaniu systemu pozyskującego treści z zewnętrznych instytucji należy zwrócić również uwagę, na oferowaną funkcjonalność rozwiązania i sposób w jaki systemy wewnętrzne będą się komunikowały z rozwiązaniem. Dobrze jeśli sposób komunikacji wewnętrznej będzie odbywał się z wykorzystaniem technologii obsługiwanej przez różne platformy (np. WebService). Dodatkowym atutem na pewno będzie czytelna forma prezentowanych treści, pozwalająca w łatwy sposób analizować i weryfikować pobraną treść.

Rysunek 2. Przykładowy raport pozyskany z BIK KI zaprezentowany w przystępnej formie graficznej.

Podczas  podejmowania decyzji o wdrożeniu scentralizowanego systemu pozyskiwania treści zewnętrznych warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które działają już na rynku od pewnego czasu. Sprawdzone rozwiązania pozwalają na dużo szybsze wdrożenie, a ich przetestowana i ustabilizowana funkcjonalność pozwolą na uniknięcie błędów wieku dziecięcego.

Rysunek 3. Przykładowe rozwiązanie integrujące się z najpopularniejszymi BIK i BIG.

Aktualnie Analityk B+R w firmie VSoft S.A. Z firmą związany od ponad 15 lat. W życiu zawodowym pełnił obowiązki na różnych stanowiskach z różnymi obowiązkami i kompetencjami od programisty poprzez lidera grupy programistów do analityka biznesowego.