TOP

Zarządzanie projektami

Otwórz się na nowe możliwości biznesowe: buduj dodatki do istniejących systemów, integruj różne aplikacje i twórz własne rozwiązania! Możesz to robić bez udziału programistów, wykorzystując platformę low-code archITekt. Z pomocą wizualnego edytora, gotowych do użycia komponentów i zaawansowanych technik integracyjnych

Wieloletnie współprace z klientami pozwalają nam na bieżąco usprawniać komunikację i system pracy projektowej. Natomiast obecne warunki, a przede wszystkim wymóg szybkiego reagowania na zmiany oraz praca zdalna, stały się dla nas bodźcem do wprowadzenia kolejnych usprawnień. Z jednym z