TOP

Autor: Jakub Rabong

Po 16 latach kreowania procesów w instytucjach finansowych, przyszedł czas na zmiany i przeniesienie do branży IT, w której jednak pozostały zamiłowania do żeglarstwa, testowania gier (głównie z serii Battlefield) i wioślarstwa - ergometr przydaje się w garażu jak nigdy wcześniej w tych czasach.

Każda zmiana wpływająca m.in na procesy kredytowe, musi zostać poprzedzona analizą i oceną wpływu modyfikacji na istniejące rozwiązania systemowe. Należy także oszacować wpływ na toczące się inicjatywy/projekty, które dotyczą dodania nowego wskaźnika lub zamiany wskaźnika z Wiboru na Wiron.

Współczesny konsument jest bardzo wymagający, oczekujący jednocześnie bezpieczeństwa, wygody i dostępności usług bankowych 24 godziny na dobę. Jak tworzyć narzędzia odpowiedzialne za procesy kredytowe, by być w stanie spełniać zarówno oczekiwania klienta, jak i wymogi regulacyjne?

Systemy kredytowe można zaprezentować jako zbiór rozwiązań wspierających ocenę klientów, transakcji oraz ryzyka przy podejmowaniu decyzji o zawarciu kontraktu lub o jego dalszym przebiegu.

Dzieląc bank na właścicieli procesów oraz na ich wykonawców nie możemy zapomnieć, że działają oni w ramach struktury organizacyjnej, kompetencji przydzielanych do stanowisk/obszarów oraz zadań, wynikających m.in. z celów strategicznych, KPI lub np. wymagań jakości. Każdy proces z uwagi na

Wspólnie z Pawłem Gajewskim, ekspertem od robotyzacji, przybliżymy biznesowy aspekt zagadnienia – czy warto wdrażać roboty, jaki można mieć z tego zysk oraz jak wdrożyć rozwiązanie do organizacji i dobrze je utrzymać.

User experience (UX), czyli czego użytkownicy doświadczają w zetknięciu z danym systemem, wykorzystywane jest w procesie budowania wartości dodanej dla naszych klientów tj. użyteczność, łatwość, przyjemność w obsłudze oraz posiadanie specyficznego flow, które przyciągnie do naszego produktu i pozostawi na

Mam potrzebę wzięcia 5000 zł pożyczki. Wchodzę w appkę mojego banku/instytucji pożyczkowej na smartfonie, nie loguję się, bo mój wizerunek robi to za mnie, wyświetlają się podstawowe produkty i ikonka z dostępnym limitem – klikam. Pojawia się nowy formularz z