TOP

Autor: Jakub Głąb

Z VSoft związany od 2012 roku. Początkowo na stanowisku dyrektora sprzedaży, z czasem objął funkcję dyrektora rozwoju obszaru ubezpieczeń. Odpowiadał w tym czasie za rozwój nowych kanałów dystrybucji ubezpieczeń, aplikacji na urządzenia mobilne, a także rozbudowę nowoczesnych frontendów. W styczniu 2016 roku objął stanowisko dyrektora sprzedaży i rozwoju. Odpowiada za rozwój firmy we wszystkich biznesowych obszarach jej działalności tj. bankowość, sprawozdawczość, ubezpieczenia i windykacja. Współtworzy i jest główną osobą odpowiedzialną za realizację strategii sprzedażowej i inwestycyjnej firmy.

Budując kompleksowe rozwiązania do zarządzania i podejmowania decyzji często potrzebujemy pobrać dane o klientach. Wśród pobranych danych znajdują się np. informacje o posiadanych przez nich produktach i wykonywanych transakcjach. Samo pobranie danych do rozwiązania to tylko pierwszy etap procesu. W

Dziś firmy IT nie istnieją bez specjalistycznych narzędzi. Mogą to być komercyjne rozwiązania, opensource, jak również te tworzone wewnętrznie. W VSoft tworząc systemy dla naszych klientów bazujemy na wewnętrznej platformie low-code VSoft archITekt. To pomaga nam wdrażać rozwiązania szybciej, w