TOP

Autor: Dariusz Kościelniak

W VSoft od ponad 15 lat, obecnie pełni rolę architekta rozwiązań biznesowych kreując rozwiązania o obszarach sprzedaży produktów kredytowych oraz oceny ryzyka kredytowego. Wcześniej programista, lider oraz kierownik działu oprogramowania odpowiedzialny za realizację i rozwój rozwiązań do klientów z sektora finansowego. W pracy łączy wiedzę techniczną z wiedzą biznesową stawiając na proste rozwiązania dostosowane do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Ocena ratingowa transakcji kredytowych jest bardzo ważnym elementem oceny ryzyka i wraz z oceną ratingową podmiotu stanowi podstawowy mechanizm zarządzania ryzykiem kredytowym/operacyjnym w instytucjach bankowych, agencjach ratingowych oraz firmach oferujących produkty leasingowe lub faktoringowe.

Jednym w kluczowych działań wspierającym stabilizację i bezpieczeństwo funkcjonowania dużych korporacji, jak również małych i średnich przedsiębiorstw, jest ocena wiarygodności klientów / kontrahentów handlowych oraz weryfikacja ich zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Żyjemy w czasach w których jedyną pewną rzeczą w biznesie jest zmiana. Funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym daje zarówno potencjał do dynamicznego rozwoju, jak również może przysparzać firmom problemów w ocenie aktualnej sytuacji. Kluczowe staje się zatem trafne