TOP

Autor: Anna Blak

Z firmą VSoft związana od niemal 13 lat. Jako analityk biznesowy pełni rolę partnera klienta przy określaniu wymagań odpowiadających na aktualne potrzeby biznesowe. Od kilku lat uczestniczy w projektach z obszaru bankowości. Wcześniej zaangażowana była w realizację przedsięwzięć z zakresu księgowości, finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń.

Czasem spotykam się ze stwierdzeniem, że Product Owner w Scrumie to taki Project Manager tylko inaczej nazwany. W zależności od projektu te dwie role mogą mieć bardziej lub mniej zbliżone zakresy odpowiedzialności i obowiązków.

Ryzyko jest nieodłączną częścią prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Podmioty, których główną działalnością jest udzielanie finansowania innym przedsiębiorstwom lub osobom prywatnym, takie jak banki, firmy pożyczkowe czy leasingowe, są narażone na zwiększone ryzyko kredytowe. Jednym z narzędzi stosowanych w celu oceny